English      中文
Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Dịch vụ gia công Liên hệ
Giới thiệu
  Giới thiệu
  Giấy phép kinh doanh
  Triết lý kinh doanh
  Sơ đồ tổ chức
  Giấy phép kinh doanh

1. Nội dung

Giấy phép kinh doanh số : 472033000247
Ngày cấp : 24/09/2007
Ngày hoạt động : 10/2008.
Vốn điều lệ : US$ 13,800,000.
Địa chỉ : Lô VI-1A, Đường số 6, KCN Hố Nai, Huyện
    Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
Diện tích : Nhà xưởng: 12,000 m2. Tổng: 50,037 m2.

 

 
2. Ban lãnh đạo 

Ông Chang, Che Chia  - Chủ tịch hội đồng quản trị
Ông Shao Tu Sheng – Tổng giám đốc