English      中文
Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Dịch vụ gia công Liên hệ
Giới thiệu
  Giới thiệu
  Giấy phép kinh doanh
  Triết lý kinh doanh
  Sơ đồ tổ chức
  Triết lý kinh doanh

Cam kết chất lượng : Cam kết chất lượng sản phẩm không chỉ thỏa mãn
    tiêu chuẩn kĩ thuật mà còn có thể đáp ứng mục đích
    sử dụng cuối cùng.
Tiết kiệm chi phí : Kiểm soát chi phí bằng cách giảm thiểu rủi ro và
    luôn phối hợp với khách hàng để cải thiện sản
    lượng. Qua đó, giúp tăng tính cạnh tranh của toàn bộ
    dây chuyền cung ứng.
Kiểm soát quá trình giao hàng : Giao hàng an toàn và đúng hạn.
Cải thiện tính hiệu quả : Thực hiện hiệu quả mọi phương diện và nỗ lực cải
    thiện hơn nữa.
Sáng kiến : Hỗ trợ khách hàng sử dụng nguyên liệu hiệu quả để
    tiết kiệm chi phí và tăng cường tính hiệu suất.