English      中文
Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Dịch vụ gia công Liên hệ
Dịch vụ gia công
  Sản phẩm gia công
  Xẻ sợi
  Cắt tấm
  Đóng gói
  Xẻ sợi

Xẻ kim loại thành sợi chính xác theo yêu cầu kích thước và trọng lượng.
Cuộn xẻ nhỏ có thể bao một lớp phim PE nếu khách hàng yêu cầu.

Số lượng máy xẻ sợi: 4 bộ
Kích thước hàng gia công:
Độ dày: 0.2 – 6.5 mm
Chiều rộng cuộn gốc: 100 – 1.650mm
Chiều rộng cuộn nhỏ: tối thiểu 12mm (dưới 1.0mm)