English      中文
Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Dịch vụ gia công Liên hệ
Dịch vụ gia công
  Sản phẩm gia công
  Xẻ sợi
  Cắt tấm
  Đóng gói
  Đóng gói

Theo yêu cầu của đơn hàng:

  1. Đóng gói với nhựa PE bằng máy
  2. Bao giấy chống ẩm và chống gỉ cho thép tấm và cuộn.
  3. Mắt cuộn theo chiều dọc và chiều ngang.
  4. Đóng gói phù hợp với xe nâng và cần cẩu.