English      中文
Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Dịch vụ gia công Liên hệ
Dịch vụ gia công
  Sản phẩm gia công
  Xẻ sợi
  Cắt tấm
  Đóng gói
  Cắt tấm

CẮT THÉP CUỘN THÀNH TẤM VÀ THÉP TẤM THÀNH PHIẾN:

  • Cắt chính xác thành tấm nhỏ theo đơn đặt hàng.
  • Thép được cắt có thể bao bởi lớp nhựa PE hay chèn giấy theo yêu cầu của khách hàng.

Số lượng: 1 máy cắt tấm dao xoay và 2 máy cắt tấm dao thẳng. Kích thước cuộn/ tấm thép như sau

Độ dày

Bề rộng
(dạng cuộn)

Chiều dài sau khi cắt
(dạng tấm)

1.0 - 6.5mm 300 - 1600mm 200 - 6100mm
0.3 - 3.0mm 300 - 1300mm 150 - 3658mm
0.3 - 3.0mm 100 - 800mm 150 - 2500mm

Số lượng: 2 máy cắt thủy lực. Kích thước tấm như sau:

Độ dày

Bề rộng

(dạng tấm)

Chiều dài sau khi cắt

(dạng phiến nhỏ)

0.2 - 4.5mm 50 - 1524mm Từ 40mm trở lên
1.0 - 13mm 50 - 3048mm Từ 40mm trở lên